Adviesraad Maashorst zoekt met spoed vrijwilligers

UDEN/LANDERD | De adviesraden van Landerd en Uden gaan per 1 januari fuseren waardoor er een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Maashorst ontstaat. De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over onderwerpen als Jeugdzorg, GGZ, Wmo, senioren of armoedeproblematiek. Voor deze onafhankelijke raad, die elke gemeente verplicht moet hebben, wordt naast een voorzitter meerdere bestuursleden …

Adviesraad Maashorst zoekt met spoed vrijwilligers Lees meer »