Adviesraad Maashorst zoekt met spoed vrijwilligers

UDEN/LANDERD | De adviesraden van Landerd en Uden gaan per 1 januari fuseren waardoor er een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Maashorst ontstaat. De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over onderwerpen als Jeugdzorg, GGZ, Wmo, senioren of armoedeproblematiek. Voor deze onafhankelijke raad, die elke gemeente verplicht moet hebben, wordt naast een voorzitter meerdere bestuursleden en leden gezocht.

Aftredend voorzitter Jenny Smits van ASD-Uden beaamt desgevraagd dat het bestuur naarstig op zoek is naar gemotiveerde mensen. “Er zijn enkele bestuursleden maar ook een aantal leden die hebben opgezegd, vandaar dat we graag in contact willen komen met mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in de ander. Wanneer iemand sociaal betrokken is en vanuit het oogpunt van de burger naar het beleid van de gemeente Maashorst op het gebied van het Sociaal Domein wil kijken, dan denk ik dat dit veel mensen moet aanspreken”, zegt Smits. De ASD heeft zes (thema)werkgroepen, Armoede, Werk & Inkomen, Jeugd, Wonen & Welzijn, Zorg en Inclusie & Toegankelijkheid. “Samen met het bestuur en collega-vrijwilligers van de ASD, maar ook met de mensen binnen de gemeente Maashorst bouw je aan nieuw beleid. Je ontmoet nieuwe mensen, leert van nieuwe inzichten en je hebt interessante gesprekken die ertoe bijdragen dat het in de gemeente Maashorst beetje bij beetje mooier wordt. Het zou fijn zijn wanneer er mensen uit alle kernen reageren”, aldus Smits. Voor alle vrijwilligers geldt dat men woonachtig moet zijn in de gemeente Maashorst. Stuur een berichtje naar Contact/meedoen.

Deel dit bericht