Adviesraad Sociaal Domein Maashorst binnenkort van start

De afgelopen weken hebben zich verschillende vrijwilligers aangemeld voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Maashorst. “Daar zijn we erg blij mee, een van hen heeft interesse om kartrekker van een van de themagroepen te worden”, vertelt oud-voorzitter Jenny Smits. “Maar we zoeken, naast enkele vrijwilligers, nog naar een voorzitter én een secretaris voor de adviesraad. Daar is dringend behoefte aan. Binnen de diverse themagroepen hebben we inmiddels een redelijk gevuld vrijwilligersbestand, zij staan te trappelen om binnenkort als ASD-lid te mogen beginnen”, aldus Smits.

Projectbegeleider Gabie Conradi is bijna zeventien jaar werkzaam voor Zorgbelang Brabant/Zeeland. Zij is, samen met haar collega Elga van Dartel, sinds vorig jaar augustus belast met het fusieproces tussen de adviesraden Landerd en Uden. “Wij bieden ondersteuning in het (politieke) proces en adviseren partijen over strategische en pragmatische keuzes. Onze wens daarbij is om te komen tot één krachtige brede adviesraad met vernieuwende input voor het college van burgemeester & wethouders en met doorverbondenheid naar de burger”, vertelt een gedreven Conradi. In het verleden heeft zij de opstart van ASD-Uden begeleid en enkele trainingen voor hen verzorgd. De adviesraad is onafhankelijk en adviseert, informeert en ondersteunt de gemeente Maashorst gevraagd en ongevraagd over onderwerpen als jeugdzorg, ggz, Wmo, senioren, werk & inkomen, toegankelijkheid of armoedeproblematiek. Wanneer het gaat over beleid in het sociaal domein vormt de adviesraad een onmisbare schakel tussen de gemeente en de inwoners. De adviesraad werkt vanuit een intrinsieke motivatie om een positieve bijdrage te leveren aan het versterken van een leefbare, inclusieve samenleving waarbij het hanteren van de menselijke maat hoog in het vaandel staat geschreven. Conradi vindt dat dit in het project Burgerparticipatie Nieuwe Stijl verankerd moet zijn. “Maar ook hoe laten we de burger participeren en welke vernieuwende vormen zijn daarvoor te bedenken, waarbij niet zozeer het innovatieve karakter als wel het daadwerkelijk invloed hebben op het beleid van diezelfde burger het meest belangrijk is.”

Bestuursleden gezocht
Conradi vervolgt: “We kunnen stellen dat het samengaan van de adviesraden bijna is afgerond. Naast het huishoudelijk reglement, wat door de adviesraad wordt samengesteld, komt er medio februari een overdrachtsdocument (verordening) welke nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld en goedgekeurd. Hierin staat onder andere de nieuwe visie en missie van de adviesraad. Hoe is de opbouw van het bestuur en de themagroepen, hoe wordt er gecommuniceerd? Aansluitend worden de leden van de nieuwe adviesraad aan het gemeentebestuur van Maashorst voorgesteld. “We hebben op dit moment een mooie, enthousiaste groep van vrijwilligers, maar we missen nog een voorzitter en een secretaris die sturing aan de adviesraad kunnen geven. In samenspraak met de themawerkgroepen moeten zij de uitgebrachte adviezen goedkeuren en onder de aandacht van het college van burgemeester & wethouders brengen. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt van de adviesraad en heeft een kritische en onafhankelijke instelling”, aldus Conradi. Voor alle vrijwilligers geldt dat men woonachtig moet zijn in de gemeente Maashorst. Stuur een berichtje naar Contact/meedoen.

Deel dit bericht