Adviesraden Sociaal Domein Landerd en Uden gaan fuseren

UDEN/LANDERD | In het kader van de herindeling gaan beide Adviesraden Sociaal Domein (ASD) van Uden én Landerd hun krachten bundelen. Sinds ruim een jaar zijn de (bestuurs)leden van ASD-Uden en Landerd met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijke Adviesraad Sociaal Domein te komen. Volgens de huidige voorzitter van ASD-Uden, Jenny Smits, wilden de gesprekken in eerste instantie niet zo vlotten, maar sinds augustus zit er schot in de zaak en wordt er binnenkort witte rook uit de schoorsteen verwacht.

Jenny Smits is sinds de oprichting van stichting ASD-Uden in 2019 voorzitter van deze belangenorganisatie. “We gaan er vanuit dat we vanaf 1 januari 2022 met een nieuwe ASD de gemeente Maashorst gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven op sociaal gebied”, aldus Smits. De afgelopen periode is er regelmatig overleg geweest tussen het dagelijks bestuur van ASD Uden en Landerd, zowel telefonisch als fysiek. “Deze gesprekken hebben behoorlijk wat tijd en energie gekost. We hebben elkaar in die periode beter leren kennen en elkaars standpunten leren zien. Het was daarbij zaak om, naast de verschillen, de overeenkomsten boven tafel te krijgen om vervolgens op een lijn te komen”, vertelt Smits.

Organisatievorm
Landerd heeft zo’n tien leden en Uden ongeveer vijfentwintig, inclusief bestuur. De organisatievorm van ASD-Landerd is anders dan die van Uden. In Landerd werken ze met ASD-leden die ieder vanuit hun eigen expertise contacten met de verschillende partijen onderhouden terwijl ASD-Uden met themagroepen werkt. Naast een voorzitter bestaat een themagroep uit verschillende leden ieder met hun eigen deskundigheid. Jenny Smits: “De volgende stap was dat we met de hele Adviesraad met elkaar aan tafel konden. In eerste instantie hebben we de gesprekken op eigen kracht gevoerd. In augustus is een externe procesbegeleider van stichting Zorgbelang Brabant ingevlogen om de fusie van ASD-Uden en ASD-Landerd te begeleiden en vorm te geven.” Smits is ervan overtuigd dat er op 1 januari een hele mooie ASD Maashorst in de startblokken staat. “Daar is hard voor gewerkt, zeker gezien het korte tijdsbestek waarin alles gerealiseerd moest worden. Vanwege de fusie stellen beide voorzitters hun voorzittershamer ter beschikking aan iemand die het per 1 januari 2022 van hen wil gaan overnemen.

Inwonersperspectief
Debbie Koning is voorzitter van ASD-Landerd. Zij vindt het belangrijk dat er op 1 januari een nieuwe club ontstaat, wat als instrument kan dienen om de doelstellingen van de Adviesraad te kunnen realiseren. “We hebben tijdens de overleggen gepraat over welke organisatievorm het beste binnen deze tijdgeest past. Binnen onze organisatie hielden we, samen met alle leden, een algemene vergadering waarna in kleinere werkgroepjes de verschillende thema’s werden besproken. Deze manier van werken willen we graag combineren met de werkwijze van ASD-Uden waarbij we altijd nog de mogelijkheid hebben om te kunnen bijsturen. Onze missie is om het inwonersperspectief binnen het gehele sociale domein in kaart te brengen en met gerichte adviezen richting de gemeente te komen zodat de beleidsvorming daarop kan worden afgestemd.”

Burgerparticipatie
De Adviesraad in Landerd bestaat al wat langer en heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd in de plaatselijke samenleving. Een van de speerpunten van de Landerdse Adviesraad is burgerparticipatie. Hoe kun je het beste de burgers betrekken bij het opstellen en uitwerken van gemeentelijk beleid? Volgens Smits is er op dat vlak in Uden nog voldoende winst te behalen. “Hoe en waar gaan we ons netwerk opbouwen en met wie gaan we contacten leggen. Denk daarbij aan gebiedsplatformen en wijk- en dorpsraden. We willen proberen om de juiste doelgroepen aan te spreken. Landerd heeft hier veel ervaring mee, dus daar kunnen we van leren”, stelt Smits. “We staan ook open voor nieuwe inspraakvormen zoals het organiseren van een burgerberaad. Er wordt dan een groep burgers uit alle lagen van de bevolking bij elkaar gezet om over een maatschappelijk onderwerp te brainstormen. Dat levert soms verrassend nieuwe inzichten op.” Binnen de samengevoegde ASD blijven de themagroepen intact en ook de huidige vrijwilligers blijven zich inzetten voor de nieuw gevormde ASD. “Er zijn enkele mensen die besloten hebben om hun werkzaamheden te beëindigen, vandaar dat we op zoek zijn naar versterking waaronder een voorzitter en een secretaris. Ook betrokken inwoners voor een of meerdere themagroepen zijn van harte welkom. Gerichte ervaring is geen must, maar wanneer iemand kennis heeft van de Wmo, armoedeproblematiek, GGZ of Jeugdzorg is dat mooi meegenomen. Het belangrijkste is dat je oprecht geïnteresseerd bent in de ander en er samen iets moois van wilt maken”, aldus Jenny Smits. Voor meer informatie of aanmelden als vrijwilliger stuur een berichtje naar Contact/meedoen.

Deel dit bericht