Fietsstrook zorgt al jaren voor frustratie

Het afgelopen jaar is de Marktstraat in Uden opnieuw bestraat en ingericht, dit tot tevredenheid van de winkeliers en de bezoekers van het Udense centrum. Volgens de Adviesraad Sociaal Domein Uden (kortweg ASD) zijn er nog enkele schoonheidsfoutjes die op korte termijn opgelost moeten worden. Eén daarvan is het voetgangers-/fietsgebied wat grenst aan de terrassen van Ons Caffeej en ’t Stulpke. Het bestuur van ASD heeft hierover enkele weken geleden een brief geschreven aan de verantwoordelijke wethouder Ingrid Verkuijlen.

Leen Tinga zet zich namens ASD-Uden in voor de themagroep Toegankelijkheid. “Als ASD vormen wij de brug tussen de inwoners van Uden en de gemeente. Wij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies op sociaal gebied: van jeugdzorg, wonen, werk en inkomen, armoede tot problemen bij ouderen, zieken of gehandicapten”, vertelt Tinga. Het probleem van de fietsstrook op de Udense markt dateert al van jaren terug en is destijds aangekaart door de Stichting ‘Drempels Weg Uden’. Deze omissie kwam nog nadrukkelijker aan het licht toen halverwege vorig jaar de horecaterrassen aan de westzijde van de markt werden verbreed waardoor het bewuste fietspad richting het marktplein werd opgeschoven. Doordat tijdens de wekelijkse markt op maandagmorgen het fietsgedeelte in beslag wordt genomen door busjes en kramen van marktkooplui zorgt dit voor gevaarlijke en onwenselijke verkeerssituaties. “Voor voetgangers en fietsers blijft een smalle strook tussen de terrastafels van nog geen meter over. Wanneer het druk is kan men daar met een rolstoel, scootmobiel of kinderwagen amper doorheen”, zegt Tinga. Het fietspad wat er nu ligt is geen officieel fietspad. Ook de aanwijsborden ter plaatse zijn niet conform de huidige Wegenverkeerswet (BABW), zodat een eventuele verkeersboete geen wettelijke status heeft. ASD-Uden heeft dit probleem reeds in 2018 bij de gemeente aangekaart. Begin vorig jaar heeft een projectleider van de gemeente Uden, deze tekortkoming onderkend en toegezegd om hier naar te kijken. Hij opperde de mogelijkheid om deze weeffout tegelijk met de herinrichting van de Marktstraat op te pakken. Omdat dit echter nog steeds niet is gebeurd heeft ASD-Uden in een recente brief aan Burgemeester & Wethouders de vraag gesteld: ‘hoe en wanneer denkt het gemeentebestuur deze verkeer(s)(de) situatie aan te gaan passen?’

Vier verloren jaren
Ook Fiets Forum Uden is bekend met de vreemde situatie op de Udense markt. Woordvoerder Ary Stuifbergen geeft aan dat het Fiets Forum hierover al jaren in discussie is met de gemeente, helaas zonder succes. “Er is tot op heden nog geen goede oplossing voor de fietsers gevonden. We hebben het gevoel dat de gemeente het probleem continue voor zich uitschuift. Afspraken en evaluatiegesprekken worden gecanceld, het zijn vier verloren jaren. In opdracht van de gemeente is er in 2015 een Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Uden opgesteld, maar daar wordt weinig mee gedaan”, aldus Stuifbergen. Desondanks telt Stuifbergen zijn zegeningen en noemt de bereikte succesjes van het Fiets Forum, waaronder de herinrichting van het Lieve Vrouwenplein, fietsstraat Heinsbergenstraat, herinrichting Land van Ravensteinstraat en het fietspompstation. Voor meer informatie over de adviesraad, kijk op de website of stuur een bericht naar Contact/meedoen.

Deel dit bericht