Wethouder Ramona Sour gaat met mantelzorgers in gesprek

‘Wat er zoal speelt in de gemeente Maashorst’ | Auteur Peter Noy.

Donderdag 10 november 2022 was de Dag van de Mantelzorg. Op en rond deze dag organiseren wijkcentra, zorgcoöperaties, ONS welzijn, gemeenten en andere organisaties diverse activiteiten voor mantelzorgers. Ontmoetingsplein MuzeRijk was daar een van en verzorgde woensdagmiddag een uitgebreide lunch voor ruim dertig mantelzorgers uit de gemeente Maashorst. Ramona Sour, wethouder Zorg en Welzijn, benadrukte in haar openingswoord het belang van mantelzorgers. Na de lunch konden de deelnemers kijken naar een lezing met beelden van vroeger.

Mantelzorgers zorgen voor langere tijd voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid of vriend. Mantelzorg is vrijwillige en onbetaalde zorg. Vaak vinden zij de mantelzorg vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient waardering. Dit beaamt ook Ramona Sour, portefeuillehouder voor onder andere mantelzorgwaardering en -ondersteuning die binnen de Wmo vallen. “Om mensen die voor een ander zorgen in het zonnetje te zetten, maar ook zodat mantelzorgers onderling contact kunnen leggen en ervaringen kunnen uitwisselen, hebben wij de wijkcentra gevraagd om een mantelzorglunch te verzorgen”, zegt Ramona. “Ik vind het belangrijk dat tijdens de mantelzorgweek extra aandacht is voor mantelzorgers en hun positie en al het goede werk dat ze doen. Dat verdienen ze namelijk. Ook dat mensen omkijken naar elkaar en zorgen voor hun naasten. Het is heel waardevol dat er mensen zijn die dat doen. Mantelzorgers moeten wel de ruimte krijgen, bijvoorbeeld van hun werkgever of opleiding om zorg te verlenen. Door met mantelzorgers in gesprek te gaan, kom ik erachter wat er speelt, waar knelpunten liggen en kan ik ze laten weten dat de gemeente ziet wat ze doen en dat ook waardeert”, aldus Ramona Sour. Gemeente Maashorst wil graag iets doen voor mantelzorgers. Daarom reikt ze ieder jaar, naast de Mantelzorgbijeenomst, het Mantelzorgcompliment uit. Dit is in Uden, Odiliapeel en Volkel een geldbedrag en in Reek, Schaijk en Zeeland krijgen ze een VVV-bon met dezelfde waarde. De betaling hiervan vindt de komende periode plaats.

Knelpunten
Het kabinet verwacht steeds meer inzet van familie, vrienden, buren en kennissen rond iemand die zorg nodig heeft. Terwijl er straks onvoldoende mantelzorgers zijn om de vergrijzing het hoofd te bieden. Ook het aantal vrijwilligers daalt. Door extra aandacht en waardering aan de bestaande mantelzorgers te geven, maar ook het werven van nieuwe vrijwilligers, hoopt men dat de druk op de bestaande groep niet te groot wordt. De landelijke organisatie MantelzorgNL waarschuwt ervoor niet te veel te leunen op mantelzorgers. Wat volgens MantelzorgNL moet gebeuren is dat professionals, zoals buurtwerkers en mantelzorgconsulenten, het een en ander moeten inrichten en mogelijk maken. Ramona Sour vult aan: “Binnen de gemeente Maashorst hebben we nog niet de gepaste aandacht voor jonge mantelzorgers. Deze zijn nog niet goed in beeld bij de gemeente. Dit is iets waar we wel aandacht aan willen besteden. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om jonge mantelzorgers beter in kaart te brengen.” Voor 2023 staat het harmoniseren van het mantelzorgbeleid voor de gemeente Maashorst op de planning.

Deel dit bericht