Disclaimer

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

Disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Adviesraad Sociaal Domein Maashorst deze website met zorg samenstelt en onderhoudt en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Adviesraad Sociaal Domein Maashorst garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. Adviesraad Sociaal Domein Maashorst wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Adviesraad Sociaal Domein Maashorst staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van externe links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Adviesraad Sociaal Domein Maashorst niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot, op of via deze website, aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Adviesraad Sociaal Domein Maashorst. Zonder schriftelijke toestemming of toestemming per e-mail van Adviesraad Sociaal Domein Maashorst is het niet toegestaan informatie op deze website:
• Te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken;
• Te verspreiden of te verveelvoudigen.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Adviesraad Sociaal Domein Maashorst heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Adviesraad Sociaal Domein Maashorst.

Deze disclaimer is het laatst bijgewerkt op 25 maart 2022