Instanties

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

U bent hier: Home > Adviesraad > Instanties

Hieronder vindt u een aantal instanties die u mogelijk kunnen informeren, adviseren of helpen met een vraag of probleem. Door op de titel of afbeelding te klikken komt u op de betreffende website. Adviesraad Sociaal Domein Maashorst is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde websites.

Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie!

ANBO behartigt de belangen van ouderen op het gebied van inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid.

Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben.

Buurtbemiddeling Maashorst bemiddelt in conflicten tussen buren. Zij helpen buren om hun onderlinge ergernissen of ruzie samen op te lossen.

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is de organisatie die in de zorg financiële regelingen uitvoert en burgers informeert.

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt vast op welke zorg en hoeveel zorg u recht heeft vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

FNO zet zich in voor het vergroten van kansen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

De Gemeente Maashorst initieert beleid op onder andere het Sociaal Domein en voert dit uit of laat het uitvoeren.

De Hartstichting zorgt voor het eerder opsporen en behandelen van hart- en vaatziekten. Help ons jouw hart gezond te houden.

De stichting Hoormij is dé landelijke belangenvereniging voor mensen met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis.

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

KBO-Brabant is een vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. De regionale afdelingen dragen bij aan een plezierig leefklimaat in wijk of dorp.

KBO-PCOB is met ruim 200.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maakt zich sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving.

De Landelijke Cliëntenraad is opgebouwd uit organisaties en cliëntenraden en vertegenwoordigt alle mensen met een uitkering of toeslag.

Met de Online Bibliotheek app geniet je offline van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt. Met een uitgebreide selectie bestsellers van bekende auteurs.

Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor.

MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen.

De Nederlandse Zorgautoriteit staat voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland.

ONS welzijn levert sociaal werk in alle soorten en maten. Wij helpen mensen individueel of via een groepsgewijze (collectieve) aanpak.

De Oogvereniging komt op voor de belangen van mensen die een oogaandoening hebben en mensen die slechtziend, blind of doofblind zijn.

Het Parkinson Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson (ismen) maar ook voor hun mantelzorgers en andere belangstellenden.

ReumaNederland strijdt voor een beter leven met reuma nu en een leven zonder reuma in de toekomst.

Seniorenbelang Uden is een vereniging van en voor de inwoners van Maashorst en telt ruim 2.300 leden.

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten.

Stichting Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte. Fonds Kind & Handicap is de nieuwe naam van Stinafo.

Udenaar de Toekomst is een platform voor inwoners die iets willen DOEN om Uden Gezamenlijk, Groen, Gezond, Gezellig en Gastvrij te maken en houden.

Het Udenfonds is een initiatief van Udenaar de Toekomst; een groep betrokken inwoners die anderen helpt hun eigen leefomgeving te verbeteren.

Uniek Sporten brengt het sport- en beweegaanbod in de regio Noordoost-Brabant bij elkaar in een digitaal loket.

Alle publicaties op dit portaal zijn van aanbieders op het vlak van 'gezondheid' in de breedste zin van het woord.

Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen en heeft veel specialistische kennis en expertise in huis.

Wetswinkel Uden is een stichting die gratis juridisch advies aanbiedt en bestaat inmiddels al meer dan 40 jaar (opgericht in 1977).

We ondersteunen en begeleiden op tijdelijke of meer structurele basis organisaties die actief zijn binnen zorg en welzijn.

Zorgwijzer helpt consumenten bij het vinden van een passende en voordelige zorgverzekering.