Over ReadSpeaker webReader

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

Van tekst naar spraak
ReadSpeaker webReader kan de content van een website hardop voorlezen. Op ieder online apparaat, waar je ook bent, één klik en de pagina wordt voorgelezen terwijl de tekst wordt gehighlight om het meelezen te vergemakkelijken. Dit maakt de website toegankelijk voor een bredere doelgroep internetgebruikers, waaronder mensen met leerproblemen of visuele beperkingen, laaggeletterden, mensen die een nieuwe taal leren, de almaar groeiende groep ouderen en iedereen die liever luistert dan leest of onderweg websites wil raadplegen. webReader is cloud-based (SaaS). Om het te gebruiken hoef je niets te downloaden.

Hoe werkt het?
U klikt eenvoudig op de voorleesknop om naar de inhoud van de website te luisteren:

Met webReader kun je:

Helpfunctie
In het menu op Help klikken voor uitleg over alle webReader features en hoe die te gebruiken. Lees die eens door om ideeën op te doen hoe je nog meer voordeel uit webReader kunt halen!

Instellingen
Met de Instellingen kunt u:

Toetsenbordnavigatie
WebReader kan worden geactiveerd, dat wil zeggen focus kan op de voorleesknop worden gezet, met de toegangstoets “K”. De toegangstoets “L” zet focus op de player en start het voorlezen. Veel van de webReader features hebben een eigen toegangstoets. Toegangstoetsen worden geactiveerd met wijzigingstoetsen, afhankelijk van je browser en operating system. Voor verdere info over wijzigingstoetsen zie https://en.wikipedia.org/wiki/access_key.

Als de focus op de player is gezet kun je met tab/shift+tab navigeren in de player en in het menu en op enter of spatie drukken om een knop of keuze te activeren. Met de Escape toets kan je de huidige actie te stoppen of het menu of een dialoogvenster te sluiten.

Cookies
Als je cookies accepteert voor webReader zullen je persoonlijke voorkeursinstellingen tussen sessies bewaard blijven.

Platforms en webbrowsers
Apparaten, operating systemen en browsers die webReader ondersteunt:

ReadSpeaker
Lees meer over ReadSpeaker www.readspeaker.com.