Adviesraad Sociaal Domein Maashorst

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

U bent hier: Home > Adviesraad > Wat doen we?

Wat doen we?

De adviesraad sociaal domein is onafhankelijk en adviseert, informeert en ondersteunt de gemeente Maashorst gevraagd en ongevraagd over onderwerpen als Wmo, jeugdzorg, gezondheidszorg, onderwijs, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, senioren, werk & inkomen, toegankelijkheid en armoedeproblematiek. Ons doel is dat er naar een leefbare, inclusieve maatschappij wordt toegewerkt waaraan iedereen, die dat graag wil, mee kan doen en zo een bijdrage aan diezelfde samenleving kan leveren.

De adviesraad vormt een onmisbare schakel tussen de inwoners en de gemeente Maashorst als het gaat over beleid binnen het sociaal domein. Dit gaat over het leven van mensen, over wonen, werken, inkomen en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig (ouder) worden of over leven met een ziekte of handicap.

Per advies wordt bepaald welke leden met welke expertise zich over het project buigen. Vanwege de complexiteit kan voor een integrale aanpak worden gekozen. Om tot een goed afgewogen advies te komen wordt tevens feedback gevraagd aan relevante instanties en doelgroepen. Denk aan cli├źntorganisaties, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties informele zorg.

Naast onze vroegtijdige betrokkenheid bij het ontwikkelen van nieuw beleid of het aanpassen van beleid in uitvoering leggen wij verantwoording af aan de inwoners door de uitgebrachte adviezen te delen via onze website en andere mediakanalen. Wij vragen de inwoners van Maashorst nadrukkelijk om te participeren in actuele vraagstukken zodat wij hun signalen of initiatieven mee kunnen nemen in gevraagde of ongevraagde adviezen richting de gemeente.