Werkgroep Jeugd en Onderwijs

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

U bent hier: Home > Themagroepen > Werkgroep Jeugd en Onderwijs

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp, maar ook de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De gemeentelijke taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, kindermishandeling, psychische problemen en stoornissen.

De adviesraad wil dat er voor iedereen geschikt onderwijs is en voor iedereen gelijke kansen. De toewijzing van zorg en ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen met een zorgvraag krijgt onze aandacht. Dit kan onder andere door middel van het faciliteren van passend onderwijs. De werkgroep adviseert de gemeente op het gebied van jeugdzorg en onderwijs, daar waar het gaat over het opstellen en uitvoeren van beleid ten aanzien van de doelgroepen.

We streven naar een laagdrempelige toegang tot gerichte zorg, sport- en spelmogelijkheden en speciaal of passend onderwijs voor de jongeren en zijn benieuwd naar wat er zich op deze terreinen afspeelt binnen de gemeente Maashorst. Advisering richting de gemeente op het gebied van jeugd en onderwijs kunnen wij niet alleen, daarom komen wij graag in contact met ervaringsdeskundigen en hulpverleningsinstanties. Zijn er knelpunten of heeft u vragen over jeugd en onderwijs, neem dan contact met ons op.