Werkgroep Senioren

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

U bent hier: Home > Themagroepen > Werkgroep Senioren

Het aantal senioren in onze samenleving groeit elk jaar. We leven langer, blijven langer thuis wonen en steeds meer ouderen nemen actief deel aan de samenleving. Onze themagroep houdt in de gaten of het beleid op het gebied van onder andere wonen, mantelzorg, (digitale) toegankelijkheid, veiligheid, welzijn en mobiliteit op elkaar worden afgestemd. Een integraal seniorenbeleid is erg belangrijk.

De themawerkgroep Senioren pleit ervoor dat er snel kan worden gereageerd als de zorgbehoefte toeneemt, bijvoorbeeld bij het verminderen van de gezondheid. Dat tijdig reageren is belangrijk, hierdoor kan bijvoorbeeld dementie of eenzaamheid in een vroegtijdig stadium worden aangepakt of armoede ondervangen worden. Ons doel is de belangen van alle ouderen in de gemeente Maashorst te behartigen zodat zij actief aan de maatschappij kunnen blijven deelnemen.

Het is onze taak de gemeente gevraagd en ongevraagd te informeren of adviseren, wanneer blijkt dat er bepaalde zaken niet goed verlopen. Daarnaast heeft de werkgroep een signalerende functie. Dit houdt in dat we van diverse maatschappelijke partners, maar ook u als inwoner, de benodigde input willen ontvangen over onderwerpen die beter geregeld moeten worden. Alleen dan kan de adviesraad daadwerkelijk invloed uitoefenen op het te voeren beleid binnen het sociaal domein. Heeft u vragen of suggesties, neem contact met ons op.