Werkgroep Wonen en Welzijn

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

U bent hier: Home > Themagroepen > Werkgroep Wonen en Welzijn

Van alle 65-plussers in ons land heeft driekwart geen of nauwelijks gezondheidsklachten. De overige, kwetsbare senioren hebben gezondheidsklachten en moeite om de regie over hun leven te voeren. Om ervoor te zorgen dat ouderen niet of nauwelijks een beroep hoeven te doen op de zorg, moet er volgens de themawerkgroep vooral worden ingezet op wonen en welzijn. De meeste senioren wonen tot op hoge leeftijd thuis en die groep neemt snel toe.

Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren waardoor dit de kans op negatieve effecten op de gezondheid vergroot. De zorguitgaven van deze ouderen liggen tot bijna vijf keer hoger dan bij niet-kwetsbare leeftijdsgenoten. Zij bezoeken immers vaker de huisarts of een specialist. Vitaliteit bij ouderen heeft niet alleen met gezondheid te maken, maar ook met wonen en welzijn.

De werkgroep pleit daarom voor het bouwen van nieuwe, geschikte woonvormen voor senioren, met voorzieningen (zoals een supermarkt) en de mogelijkheid tot sociale contacten. Het gaat om zowel koop- als sociale huurwoningen. Andere aandachtsgebieden zijn de leefbaarheid in wijken, toegankelijkheid, vervoer, preventie, veiligheid, welzijnswerk, sport en recreatie. Heeft u vragen, ideeën, suggesties of wilt u meedoen, neem contact met ons op.