Werkgroep Zorg

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

U bent hier: Home > Themagroepen > Werkgroep Zorg

Gemeenten hebben er door de uitbreiding van de Wmo, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet veel extra (zorg)taken bijgekregen. Zij staan hierbij voor de opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. Des te belangrijker is het als werkgroep Zorg van ASD Maashorst om met enige regelmaat de effecten van het beleid op het sociaal domein te meten en hierover gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Enkele thema’s die betrekking hebben op de gemeente Maashorst zijn Q-koorts, Covid-19, ambulante-, mantel- en gehandicaptenzorg, zelfredzaamheid, preventieve gezondheid en participatie (meedoen) van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen. De werkgroep heeft daarvoor enerzijds contact met diverse organisaties (GGZ, GGD) en maatschappelijk instellingen en anderzijds met de inwoners van de gemeente Maashorst. Met hun feed back kan de adviesraad gerichte acties ondernemen.

De werkgroep gaat uit van wat mensen nog wel kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Naast de algemene voorzieningen is de gemeente Maashorst verantwoordelijk voor maatwerkvoorzieningen, afgestemd op de persoonlijke situatie. Wanneer er desondanks situaties voorkomen waarin mensen zich niet of onvoldoende kunnen redden, kan de adviesraad een helpende hand bieden. Heeft u vragen, tips of suggesties, neem contact met ons op.

Uitvoering mantelzorgbeleid gemeente Maashorst

Ongevraagd advies

Op 7 februari 2022 bracht de Themawerkgroep Zorg een ongevraagd advies uit aan de verantwoordelijke wethouder Ramona Sour waarin de ontwikkeling en uitvoering van het mantelzorgbeleid in de gemeente Maashorst onder de aandacht wordt gebracht. Lees verder…

Reactie college B&W

In een schriftelijke reactie van 16 maart 2022 wordt uiteengezet hoe en op welke wijze de gemeente Maashorst het mantelzorgbeleid heeft ingericht. Waar liggen de accenten en op welk gebied zijn verbeteringen mogelijk. De complete reactie van burgemeester & wethouders kan men op deze website inzien. Lees verder…