Adviesraad Sociaal Domein Maashorst

'Een leefbare samenleving maak je samen!'

U bent hier: Home > Adviesraad > Wie zijn wij?

Wie zij wij?

Wij zijn betrokken en positief kritisch ingestelde inwoners van de gemeente Maashorst en zetten ons als onafhankelijke vrijwilliger in om een positieve bijdrage te leveren aan het versterken van een leefbare, inclusieve samenleving. We voelen ons betrokken bij kwetsbare burgers en willen dat ze een goed leven hebben. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen in de gemeente Maashorst ertoe doet en zijn of haar plek vindt in de maatschappij. De raad behartigt geen individuele belangen maar kan wel sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van bepaalde groepen uit de samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.

Om alle werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is de adviesraad opgedeeld in zes themawerkgroepen. De werkgroepen zijn ingedeeld naar thema binnen het sociaal domein en zijn divers samengesteld. De leden van de werkgroep zijn allen benoemd door het college van burgemeester en wethouders en hebben kennis, expertise, ervaring en/of binding met het betreffende thema. De ‘kartrekker’ van de werkgroep is altijd een ASD lid.